Industrijske elektroinštalacije

Elektroinštalacije za potrebe industrije


Izvajamo montažo in priklop UPS in DEA naprav. To so naprave, ki nam služijo kot alterantiven vir električne energije, ko ta iz omrežja ni dobavljiva. Bodisi, da temu botruje izpad električnega toka, nedosegljivost električnega omrežja ali kakšen drug razlog.

UPS so naprave za neprekinjeno napajanje, s katerimi boste zagotovili neovirano delo delovnih procesov, kjer je električna energija nujno potrebna. DEA pa so dizelski elektro agregati, s katerimi si boste zagotovili električni tok tudi, ko priklop na omrežje ni v vašem dosegu.

Izvajamo elektroinštalacijska dela večjih sistemov za ogrevanje in hlajenje.

 • Izvedba inštalacij v kotlovnicah
 • Toplotne postaje
 • Kotlovnice
 • Hladilne postaje
 • Kompresorske postaje
 • Prezračevanja in klima
 • Čistilne naprave
 • Črpalne postaje

Elektro omarica je stičišče in razvod vseh električnih napeljav v prostoru ali objektu. Zato je pomembno, da je montaža elektro omarice narejena strokovno z logično in pregledno razporeditvijo varovalk in priključkov. Priklop elektro omarice naredimo točno tako, poleg tega pa jo po ugodni ceni tudi dobavimo, v kakršnikoli obliki in velikosti.

Naše storitve pokrivajo vsa področja elektroinštalacij šibkega toka. Vzpostavljanje in povezovanje telefonskih, TV in računalniških priključkov. V hitrem svetu internetne dobe so dobre in zanesljive telekomunikacijske povezave nujne tako za zasebno kot poslovno uporabo. Nudimo vzpostavljanje računalniških mrež, priklopov računalnikov in računalniških mrež na internetno omrežje, postavljanje stikal in usmerjevalnikov internetnega signala, itd. Več…

 • dobava in menjava dotrajanih stikal in vtičnic
 • diagnosticiranje in odpravljanje napak na električni napeljavi
 • menjava električnih omaric in razdelilnikov

Izvajamo dobavo, montažo in priklop za kompenzacijske naprave. Kompenzacijske naprave ali naprave za kompenzacijo jalove moči so naprave, ki zmanjšujejo porabo energije pri napravah, ki ob svojem delovanju porabljajo jalovo moč. Kompenzacijske naprave povečujejo izkoristek omrežja in tako zmanjšujejo stroške energije in posledično stroške proizvodnje.