Požarna varnost in nadzor pristopa

Elektroinštalacije za vzdrževanje požarne varnosti in kontrolo pristopa


Inštalacije sistemov za tehnično varovanje pred požarom vključuje montažo sistemov za avtomatsko javljanje požara.

Naše storitve zajemajo dobavo in inštalacije sistemov kontrole pristopa. Za omogočanje in omejevanje prehajanja ljudi v posamezne dele vaših poslovnih in delovnih okolij.

Inštalacije sistemov za registracijo prihoda in izhoda z dela vaših zaposlenih ter lažji nadzor in evidentiranje delovnih časov.